loader image

Rekrutacja 2022/2023

ZASADY REKRUTACJI KURS ROCZNY 2022-2023

 • Kandydaci ACT Studio Aktorskiego muszą mieć ukończone 17 rok życia.
  Nie mamy górnej granicy wiekowej słuchaczy.
 • Proces rekrutacji jest dwuetapowy. Pierwszy etap dotyczy wysłania skanu dokumentów, uiszczenia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 150 zł1, nagrania wizytówki2 i przesłania na adres: biuro@actstudioaktorskie.pl. Drugi etap to rozmowa kwalifikacyjna za pośrednictwem platformy ZOOM, która będzie wyznaczona w ciągu trzech dni od dostarczenia niezbędnych dokumentów online i opłaty wpisowej. Decyzja o przyjęciu do ACT Studio Aktorskiego nastąpi następnego dnia roboczego.
 • Dokumenty w wersji papierowej potrzebne będą na pierwszych zajęciach we wrześniu.

OPŁATY:

 • Rok edukacji w ACT kosztuje 4 500 złotych, czyli 450 złotych miesięcznie płatne do 10 każdego miesiąca.
 • Opłata rekrutacyjna wynosi 150 złotych.

POTRZEBNE DOKUMENTY:

 • PODANIE O PRZYJĘCIE I ZGODY- 2 egzemplarze po jednej dla stron (DO PODBRANIA)
 • REGULAMIN (DO PODBRANIA)
 • UMOWA (DO POBRANIA)
 • KSERO ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA SZKOŁY ŚREDNIEJ/ZAŚWIADCZENIE O PRZEBIEGU EDUKACJI W SZKOLE ŚREDNIEJ
 • DOWÓD WPŁATY REKRUTACYJNEJ
 • 1 ZDJĘCIE FORMATU DOWODU LUB DYPLOMU

Pytania ? Wątpliwości ? Zachęcamy do kontaktu z nami!


1) Opłata rekrutacyjna jest bezzwrotna gwarantująca miejsce w ACT Studio Aktorskim
2) max. 2 min: info o sobie, o doświadczeniu aktorskim i dlaczego chcesz dołączyć do NAS na adre
s: biuro@actstudioaktorskie.pl

Scroll Up